قلعه‌نویی: علی دایی با تیم دیگری برمی‌گردد شهریور۳۱

برچسب ها

نوشته های مشابه

اشتراک گذاری کنید

قلعه‌نویی: علی دایی با تیم دیگری برمی‌گردد

شما برخوردی که با علی دایی شد را درست می‌دانید؟
من حق دخالت در امور خانواده پرسپولیس را ندارم، اما به نظرم علی دایی سرمایه ملی است و به‌زودی با تیم دیگری به صحنه برمی‌گردد و کارش را ادامه خواهد داد.