وکیل علی دایی: محکومیت مایلی‌کهن به ۴ ماه حبس تعزیری تأیید شد آبان۰۵

برچسب ها

نوشته های مشابه

اشتراک گذاری کنید

وکیل علی دایی: محکومیت مایلی‌کهن به ۴ ماه حبس تعزیری تأیید شد

عسگری‌پیش‌بین وکیل علی دایی در خصوص رأی دادگاه تجدیدنظر محمد مایلی‌کهن که بر اساس شکایت علی دایی تشکیل شده بود، گفت: طبق رأی دادگاه شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر حکم محمد مایلی‌کهن که نامبرده را به ۴ ماه حبس تعزیری و پرداخت یک میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرده بود تأیید شد و این رأی به دادگاه شعبه ۱۰۵۷ ارسال شده تا مایلی‌کهن برای اجرای حکم فراخوانده شود.
وی درباره رأی شکایت دایی از نادر فریادشیران هم اظهار داشت: وی به ۴ ماه حبس تعلیقی و یک میلیون ریال محکوم شده و اگر یک بار دیگر ادعاهایش علیه علی دایی را مطرح کند دوباره پرونده فریادشیران هم به جریان خواهد افتاد و او هم محکوم خواهد شد.
وکیل دایی در پایان تصریح کرد: این حکم قطعی است و برای اجرای حکم محمد مایلی‌کهن فراخوانده خواهد شد.