صحبت‌های دایی در برنامه نود

عادل فردوسی پور از علی دایی با این سابقه حضور در محافل فوتبالی به خاطر صحبت هایش در کنفرانس خبری پس از بازی با ذوب آهن که برنامه ۹۰ را مقصر پنالتی نگرفتن به نفع پرسپولیس دانسته بود، شدیدا انتقاد کرد. علی دایی پس از اظهارات فردوسی پور با برنامه ۹۰ تماس گرفت و عنوان کرد: «آقای فردوسی پور! چرا یک طرفه به قاضی می روید؟ من کی درباره آن صحنه ای که در بازی با تراکتورسازی برای پرسپولیس پنالتی گرفته شد حرف زدم؟»

وی ادامه داد: «من درباره آن صحنه ای که با کارشناس گفتید دهنوی روی کریمی پنالتی کرده است حرف زدم. کریمی، دهنوی را زد و گلویش را گرفت. من درباره آن صحنه صحبت کردم.»

سرمربی پرسپولیس با انتقاد از گزارش فردوسی پور در بازی تیمش با تراکتورسازی گفت: «در بازی پرسپولیس با تراکتور، دقیقه ۵ از قیافه درهم دایی را می گویید. بعد می گویید دهنوی در پرسپولیس از سپاهان بیشتر پول گرفته است. از کجا می دانید دهنوی از پرسپولیس بیشتر از سپاهان گرفته است؟ او در سپاهان از پرسپولیس بیشتر پول می گرفت. مدارکش هم در کمیته انضباطی موجود است. شما علم غیب دارید؟»

وی سپس با انتقاد از محمد فنایی، کارشناس برنامه که گفته بود سال هاست در این فوتبال است بیان کرد: «یک جوری حرف می زنند که انگار ما در این مدت راگبی بازی می کردیم یا تنیس روی میز. ما هم ۲۵ سال است در این فوتبال هستیم. بزرگترین داوران دنیا برای دایی داوری کردند. من سوال می کنم در بازی با ذوب آهن مگر دستان سپهر حیدری حالت طبیعی داشت؟ اگر ما درباره فوتبال صحبت نکنیم چه کسی صحبت کند؟»

سرمربی پرسپولیس سپس خطاب به فنایی گفت: «آقای فنایی، شما مشاور داوری فرد دیگری هستید.»

وی درباره اینکه کارشناسان داوری می گویند مربیان و بازیکنان درباره داوری حرف نزنند اظهار داشت: «پس خود شما چرا درباره کمیته انضباطی حرف می زنید مگر کارشناس حقوق هستید؟»

دایی در پایان افزود: «همه گفتند و من هم می گویم پنالتی بازی تراکتورسازی پنالتی نبود.»