علی دایی: بگذارید دولت جدید برای تیم تصمیم بگیرد/ رویانیان برود احتمالا من هم می‌روم

علی دایی روی خط برنامه ورزش و مردم امد و گفت اگر رویانیان برود ، او هم احتمالا از این تیم می رود.
علی دایی درباره این اتفاقات در پرسپولیس گفت:« اول از همه باید بگویم در این مقطعی که آرامش داشتیم ، ناگهان این بحث ها مطرح شد و همه چیز را به هم زد. آرامش را از تیم ما گرفتند. دوستان در این یک ماه انتقالی دولت تغییر مدیر چه کمکی به پرسپولیس می کند؟ الان ما با یک مدیرعامل کار می کنیم ، اگر مدیر جدیدی بیاید ، وزیر جدید هم باز تغییرات ایجاد می کند و ما در دو ماه باید ۳ مدیر داشته باشیم. رویانیان که ورزشی نبوده تازه راه و چاه را یاد گرفته و الان زمان بازدهی او است که داریم با یک تصمیم غلط همه چیز را به هم می زنیم.»
او ادامه داد:«اگر ما قرار است کسی را بیاوریم باید کسی باشد که خیلی بزرگتر از رویانیان باشد. من این چیزهایی را که در این مدت از طریق سایت ها می خواندم باعث تاسف بود. هیات مدیره ای که نیامده شروع به صحبت می کنند ، چه چیزی را به تیم می دهند؟ این ها با حرف های شان آرامش تیم را به هم زدند. مگر می شود آقایان نیامده درباره کسی که دو سال زحمت کشیده حرف بزنند. او بعد از دو سال شناخت پیدا کرده . این همه هزینه شده و الان تازه مدیر ورزشی شده را می خواهیم برداریم. الان باز مسائل سیاسی پشت این صحنه است.»
او درباره سرنوشت خود بعد از رویانیان هم گفت:« اگر رویانیان برود به این فکر می کنم که تصمیم دیگری بگیرم . من با کس دیگری حرف زدم و اگر بخواهم با مدیر دیگری بنشینم و کار کنم و آشنا بشوم ، زمان می برد. این تصمیم خیلی اشتباه است. باید بگذاریم دولت جدید بیاید و وزیر جدید درباره تیم تصمیم بگیرد. اگر برای مردم ارزش قائلیم بگذاریم ، کسی درباره این تیم های مردمی تصمیم بگیرد که رای انها را بدست آورده.»