اینفانتینو : دایی قهرمان واقعی و شناسنامه و اعتبار فوتبال ایران است اسفند۱۱

برچسب ها

نوشته های مشابه

اشتراک گذاری کنید

اینفانتینو : دایی قهرمان واقعی و شناسنامه و اعتبار فوتبال ایران است

اینفانتینو در دیدار با علی دایی که در فرودگاه امام خمینی برای استقبال او آمده بود اظهار داشت علی دایی قهرمان واقعی و شناسنامه و اعتبار فوتبال ایران است

به گزارش وب سایت نود ، در زمان ورود اینفانتینو، علی دایی دو بار به فرودگاه آمد. بار اول ساعت ۶ عصر بود و وقتی متوجه شد تاخیر دارد رفت و دوباره برگشت. او همراه رییس فیفا تا هتل آمد و اینفانتینو را تا در اتاقش همراهی کرد. اینفانتینو او را قهرمان واقعی فوتبال ایران صدا کرد و گفت دایی شناسنامه و اعتبار فوتبال ایران است.

دایی زمانیکه برای بار دوم به فرودگاه برگشت از او پرسیدند چرا این راه را دو بار آمدی و برگشتی گفت اسم ایران وسط بود