برچسب ها

نوشته های مشابه

اشتراک گذاری کنید

تداوم علی دایی در ششمین دوره فعالیت حرفه‌ای

به گزارش “ورزش سه”، فعالیت ها ی حرفه ای علی دایی در دوران مربیگری به قرار ذیل است:
*۱۳۸۵:سایپا
علی دایی در سال ۸۵ با تیم سایپا به عنوان بازیکن قرار داد بست اما در هفته پنجم،ورنر لورانت مربی آلمانی سایپا از این تیم رفت وعلی دایی مربی موقت شد با این حال،نتایج خوب ،باعث شد تا مربی ثابت تیم بماند ودر پایان لیگ عنوان قهرمانی لیگ را به دست آورد.
*۱۳۸۶:سایپا
در سال ۸۶ با سایپا در لیگ برتر یازدهم شد تا بدترین عنوان بین تیم هایی که قهرمان لیگ بر تر بوده اند در این سال برای او ثبت شود.
*۱۳۸۷:تیم ملی
در اسفند ماه سال ۸۶ او هدایت تیم ملی را عهده دار شد وتا فروردین ماه ۸۸ که با شکست برابر عربستان در مقدماتی جام جهانی از کار برکنار شد هدایت تیم ملی را عهده دار بود.
*۱۳۸۸:پرسپولیس
در بهمن ۸۸ ودر هفته بیست ویکم لیگ برتر به جای کرانچار هدایت پرسپولیس را عهده دار شد ودر لیگ با این تیم چهارم ودر جام حذفی هم قهرمان شد.
*سال ۱۳۸۹:پرسپولیس
در سال ۸۹ هم با پرسپولیس ماند وهمه چیز سال قبل یعنی عنوان چهارم لیگ ومقام قهرمانی جام حذفی را تکرار کرد.
*سال ۱۳۹۰:راه آهن
در سال ۹۰ :در اولین دوره تغییر مالکیت راه آهن ،او هدایت  راه آهن را عهده دار شده وبا این تیم در لیگ یازدهم شد.
*سال ۱۳۹۱:راه آهن
در سال ۹۱ با تیم راه آهن هشتم شده ومقامی بالاتر از سال قبل به دست آورد.
*سال ۱۳۹۲:پرسپولیس
در سال ۹۲ هدایت پرسپولیس را عهده دار شد وبا این تیم در لیگ دوم شد.
*سال ۱۳۹۳:پرسپولیس
در لیگ ۹۳ او تیم را بست اما نتایج ضعیف باعث برکناری او در هفته هشتم شد واو بقیه سال را بدون فعالیت حرفه ای سپری کرد.
*سال ۱۳۹۴:صبا
در اولین سال هدایت صبا علیرغم نیم فصل خوب اول در نیم فصل دوم خوب کار نکرد و هفتم شد.
*سال ۱۳۹۵:صبا