خداداد: پاس دایی بهترین پاس گل تاریخ ایران است آذر۰۹

برچسب ها

نوشته های مشابه

اشتراک گذاری کنید

خداداد: پاس دایی بهترین پاس گل تاریخ ایران است

خداداد عزیزی در برنامه دیشب شب های فوتبالی گفت: من شاید ۵۰ پاس گل به علی دایی دادم. اما پاس گلی که او به من در بازی با استرالیا داد به کل این ۵۰ تا می ارزید. شما نگاه کنید در آن فشار بازی ،توپ را چگونه کنترل کرد و چگونه چرخید و آن پاس استثنایی را داد
شاید خیلی ها بگویند علی تکنیکی نبود اما همین پاس گل بهترین جواب برای آنهاست و به نظر من در تاریخ ایران این پاس گل بهترین است!