نماینده تام الاختیار علی دایی مطرح کرد: مدیران نفت فردایی در تقویم خود ندارند! مهر۱۸

برچسب ها

نوشته های مشابه

اشتراک گذاری کنید

نماینده تام الاختیار علی دایی مطرح کرد: مدیران نفت فردایی در تقویم خود ندارند!

نماینده تام الاختیار علی دایی گفت:فردای مدیران نفت را در هیچ تقویمی ننوشته اند!

به گزارش وبسایت نود، بهمن دهقان در خصوص وضعیت مطالبات علی دایی از باشگاه نفت اظهار داشت:از روز واگذاری باشگاه به مالکان پارس طلاییه هر بار در رسانه ها وعده های قشنگ تسویه دیون را خواندیم و دیدیم و شنیدیم و به دنبال این وعده ها به مدیران باشگاه مراجعه کردیم اما انگار کسی که در رسانه ها حرف زده با کسی که با او مواجه می شدیم دونفر بودند!

وی ادامه داد:هربار که مراجعه کردیم یک مدرکی خواستند و وعده فردا دادند اما این فردای مدنظر دوستان را به نظرم در هیچ تقویمی ننوشته اند و قرار نیست از راه برسد.

دهقان تصریح کرد:تا امروز صبر کردیم اما از امروز به بعد از طریق قانونی اقدام می‌کنیم.