درسی که علی ‌دایی‌داد / سیدابوالحسن مختاباد

هیچ‌ کس از شکست خوشحال نمی‌شود و برنمی‌تابد که دیگران او را فردی شکست خورده معرفی‌کنند و قائدتا به شکست اعتراف نمی‌کند. علی‌دایی اما هم شکست را پذیرفت و هم به آن اعتراف کرد و هم این‌که بر صندلی شکست ننشست تا دیگران...

»
Web Statistics